ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมประจำเดือน การขับเคลื่อน 'ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ'  


                     วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กันยายน 2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยอดเม็ก 1 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ประชุมประจำเดือน การขับเคลื่อน ''ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ'' โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็กเป็นประธาน โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. ปฏิทินปฏิบัติงานกลางเดือน

2. สอบปลายภาคเรียน

3. การกรอกคะแนน SGS

4. พิธเปิดค่าย รด.
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. เชิญชวนข้าราชการอุปสมบท (ภายใน 2 ต.ค. ) หรือบริจาค 3,000 บาท

2. ประเมิณผลปฏิบัติงาน สพฐ.

3. 19 ก.พ. สหกรณ์ออมทรัพย์กาฬสินธุ์

4. การแต่งกายตามระเบียบราชการ

- กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. พรบ. การจัดซื้อพัสดุ

2. จัดการนักเรียนยากจน

3. การระดมทุน ช่วยเหลือนักเรียน 200 บาท


- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาปฏิบัติ

1. จิตอาสา " งานถวายพระบรมศพ "

2. พิธีอำลาครูเกษียร

3. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

- อื่นๆ

1. ปรับเปลี่ยนห้องประชุม

2. นั่งในห้องประชุมเป็นหมวดหมู่กลุ่มสาระ


โพสโดย : นายมงคล สุพรม  | 08 ก.ย. 2560  | เข้าชม : 80  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด