ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  


 

 

ประกาศโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

เรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (
COVID-๑๙)

…………………………………..……….


                                               
จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
ระลอกใหม่ของประเทศไทย มีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว โดยมีการประกาศล็อคดาวน์กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน
จำนวนมาก  เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโรคที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติให้สถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกแห่งหยุดการเรียนการสอนแบบ
On site ทุกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๔


 

 


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 29 มิ.ย. 2564  | เข้าชม : 361  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด