ข่าวประชาสัมพันธ์ปิจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศษนียบัตร ม.3 , ม.6  


โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศษนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2562

โดยนายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เป็นประธานในพิธี


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 25 ก.พ. 2563  | เข้าชม : 355  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด