ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวชิราวุธ  


โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ  ถวายสดุดี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ประทานกำเนิดลูกเสือไทย


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 04 ธ.ค. 2562  | เข้าชม : 95  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด