ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  


โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4)

ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในทางวิทยาศาสตร์


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 16 ก.ย. 2562  | เข้าชม : 145  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด