ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศ  


โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี จัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศแบบ Coacing and Mentoring


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 24 มิ.ย. 2562  | เข้าชม : 135  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด