ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพในช่องปาก  


โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลห้วยเม็ก ทำการตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 24 มิ.ย. 2562  | เข้าชม : 135  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด