ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562  


ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562

เพื่อแจ้งผลการเรียน    ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

 

เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 24 มิ.ย. 2562  | เข้าชม : 205  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด