ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก  


โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อให้นักเรียนได้ทำบุญในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 23 พ.ค. 2562  | เข้าชม : 106  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด