ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระหว่าวันที่ 17-18 มกราคม 2562  


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เพื่อ
            1. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
            2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
            3. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 30 ม.ค. 2562  | เข้าชม : 245  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด