ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีและให้ขวัญและกำลังใจ  


นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีและให้ขวัญและกำลังใจกับคุณครูที่ย้ายมาใหม่ ได้แก่ 1.นางสาวกัญณภัทร์ คงอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.นางสาวพรทิพย์ มุงคุณคำซาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3.นางสาวพูลศรี ใหม่เจริญ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แสดงความยินดีกับครูที่เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ 1.นางสุภาภรณ์ โคตะรุชัย 2.นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหา 3.นางสาวชัญญาภัค ภูสีดิน และร่วมแสดงยินดีกับครูที่จบการศึกษาปริญญาเอก ดร.สุทธิรักษ์ ประจงกูล


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 14 ธ.ค. 2561  | เข้าชม : 332  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด