ข่าวประชาสัมพันธ์วันวชิราวุธ  


วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 03 ธ.ค. 2561  | เข้าชม : 404  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด