ข่าวประชาสัมพันธ์กีฬาภายใน 2561  


โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายในเพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ได้รู้จักความเสียสละ ได้รู้จักความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

โดยการเปิดกีฬาภายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนายการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

นายรชต ภูพานเพชร


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 03 ธ.ค. 2561  | เข้าชม : 292  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด