ข่าวประชาสัมพันธ์การประเมินภายใน+ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ  


โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

ได้ทำการประเมินทั้ง2โครงการ อย่างเป็นกัลยาณมิตร


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 20 ส.ค. 2561  | เข้าชม : 256  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด