ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแบบบูรณาการ  


ครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแบบบูรณาการ เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยโรคเอดส์ และสิทธิของผู้บริโภค
โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์


โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา  | 03 ส.ค. 2561  | เข้าชม : 277  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด