โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ถนน ฮ่องฮี - กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ fax : 043-889 -016 , tel : 043-889-016Facebook : Huaimek wittayakom school (ที่ปรึกษาโปรแกรมเมอร์ : อาจารย์รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์) (พัฒนาโดย : นายมงคล สุพรม)
ข่าวประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  


      วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกิจวิชชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสพม.24 โซน 2โพสโดย : นายมงคล สุพรม  | 22 พ.ย. 2560  | เข้าชม : 182  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด