โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ถนน ฮ่องฮี - กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ fax : 043-889 -016 , tel : 043-889-016Facebook : Huaimek wittayakom school (ที่ปรึกษาโปรแกรมเมอร์ : อาจารย์รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์) (พัฒนาโดย : นายมงคล สุพรม)
ข่าวประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต  


         วันอังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกิจวิชชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ให้แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ได้แด่ 1. คุณครูบุญโฮม อันสุรีย์

2. คุณครูสมเด็จ เหล่าประชา

3. คุณครูเสาวนีย์ ลาภบุญเรือง

4. คุณครูพิณทอง ศรีปัญญา

5. คุณครูธิษณภัช สินสมบุญ และแสดงความยินดี กับคุณครูเอกวิทย์ ไชยพิเดช ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู

 


โพสโดย : นายมงคล สุพรม  | 29 ก.ย. 2560  | เข้าชม : 110  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด