โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ถนน ฮ่องฮี - กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ fax : 043-889 -016 , tel : 043-889-016Facebook : Huaimek wittayakom school (ที่ปรึกษาโปรแกรมเมอร์ : อาจารย์รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์) (พัฒนาโดย : นายมงคล สุพรม)
ข่าวประชาสัมพันธ์ธรรมศึกษาชั้นต้น  


         วันศุกร์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมยอดเม็ก 1 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้ารับความรู้กับท่าน พระครูโสภณธรรมอุดม เป็นผู้บรรยายธรรมะบรรยากาศการรับฟังธรรมะศึกษา


 

อีกมุมมุมหนึ่งของนักธรรมน้อย

 


โพสโดย : นายมงคล สุพรม  | 04 ส.ค. 2560  | เข้าชม : 138  ครั้ง

 ย้อนกลับ  │  ภาพกิจกรรมทั้งหมด