1.ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักเรียน

กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศษนียบัตร
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 18 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 182  ครั้ง 
ผ้าป่าการศึกษา
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาสบทบทุนซื้อรถ 6 หกล้อ เพื่อบริการนักเรียนและชุมชน ยอดผ้าป่าในการจัดงานครั้งนี้ 134,251 บาท สาธุ สาธุ สาธุ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 18 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 169  ครั้ง 
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัคร จำนวน 5 ห้องเรียน สมัครวันที่ 23,25-27 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือก วันที่ ม.4 วันที่ 31 มีนาคม 2562,ม.1 วันที่ 5 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบรายงานตัวและมอบตัว ม.4 วันที่ 6 เมษายน 2562 , ม.1 วันที่ 7 เมษายน 2562 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 05 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 209  ครั้ง 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระหว่าวันที่ 17-18 มกราคม 2562
วัตถุประสงค์ในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 1. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 3. ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 30 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 167  ครั้ง 
งาน "ดอกเม็กคืนช่อ ลูก ม.ว. คืนถิ่น"
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดงาน "ดอกเม็กคืนช่อ ลูก ม.ว. คืนถิ่น" ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 03 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 170  ครั้ง 

ทั้งหมด 21 รายการ Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

 

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ครู

การประเมินภายใน+ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ
การประเมินภายใน+ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 20 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 158  ครั้ง 
จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต
จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ให้แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดี กับคุณครูเอกวิทย์ ไชยพิเดช ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 29 ก.ย. 2560 | เข้าชม : 158  ครั้ง 
มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความทำดี
มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความทำดี ณ โรงเรียนห้วยเม็ก อาคารกิจวิชา เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรือง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็วิทยาคม ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 01 ก.ค. 2560 | เข้าชม : 158  ครั้ง 

ทั้งหมด 3 รายการ Page : 1

 

3.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้ปกครอง

Merry Christmas And Happy New Year
วันคริสต์มาส (Merry Christmas) โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)และวันขึ้นปีใหม่ Happy New Year ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 03 ม.ค. 2562 | เข้าชม : 177  ครั้ง 
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561 — ที่ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 157  ครั้ง 

ทั้งหมด 2 รายการ Page : 1

 

4.ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัคร

ทั้งหมด 0 รายการ

 

5.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศผล

ทั้งหมด 0 รายการ

 

6.ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั่วไป

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2561 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 17 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 159  ครั้ง 
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 15 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 162  ครั้ง 
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแบบบูรณาการ
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแบบบูรณาการ โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 03 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 161  ครั้ง 
กิจกรรมวัีนอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 02 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 157  ครั้ง 
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 02 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 162  ครั้ง 

ทั้งหมด 26 รายการ Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>