วันเกษียณอายุราชการคุณครูปราโมทย์ ตรีเหรา
วันเกษียณอายุราชการคุณครูปราโมทย์ ตรีเหรา ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 18 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 57  ครั้ง 
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 16 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 34  ครั้ง 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 16 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 31  ครั้ง 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาล ที่ 10
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย ึ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 62  ครั้ง 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมประกวดนางในวรรณคดี,กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล,กิจกรรมวัดภาพ,กิจกรรมประกวดร้องเพลง ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 66  ครั้ง 

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ ให้ธรรมมะ" ในวันที่ 12 ก.ค. 2562 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลว ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 15 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 55  ครั้ง 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 03 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 75  ครั้ง 
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพพติด
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญที่ว่า "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด" ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 27 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 62  ครั้ง 
อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศ
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี จัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศแบบ Coacing and Mentoring ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 64  ครั้ง 
ตรวจสุขภาพในช่องปาก
ตรวจสุขภาพในช่องปาก ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 68  ครั้ง 
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 135  ครั้ง 
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 84  ครั้ง 
 
 ปฏิทินกิจกรรม |  ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
พิธีหล่อเทียนพรรษา วันภาษาไทย พิธีไหว้ครู