รณรงค์โครงการขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมร่วมกับ สภ. ห้วยเม็กและท่านนายอำเภอห้วยเม็ก ได้รณรงค์การใส่หมวกกันน๊อก ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 22 ธ.ค. 2564 | เข้าชม : 111  ครั้ง 
คณะกรรมการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สพฐ.
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ 2564 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ.) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 C ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 22 ธ.ค. 2564 | เข้าชม : 110  ครั้ง 
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ" โรงเรียนห้ว ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 22 ธ.ค. 2564 | เข้าชม : 112  ครั้ง 
ประกาศโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ประกาศโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 29 มิ.ย. 2564 | เข้าชม : 497  ครั้ง 
ต้นเม็กเกมส์
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม นำโดย นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม กีฬาภายใน "ต้นเม็กเกมส์" ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 04 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 471  ครั้ง 
วันพ่อแห่งชาติ
นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนจัดพิธี วางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 04 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 458  ครั้ง 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 30 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 1048  ครั้ง 
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ท่านรองศักดิ์ดา แก่นจันทร์ และ คุณครูพูนทรัพย์ ตีเหรา ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 30 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 660  ครั้ง 
ประกาศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
ประกาศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 18 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 446  ครั้ง 
ปิจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศษนียบัตร ม.3 , ม.6
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศษนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2562 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 25 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 530  ครั้ง 
กีฬาภายใน
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "ต้นเม็กเกมส์" โดยได้รับเกียรติจาก นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต24 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 15 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 481  ครั้ง 
กิจกรรม Merry Christmas And Happy New Year 2020
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรม Merry Christmas And Happy New Year 2020 เพือมอบความสุขให้กับนักเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 09 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 827  ครั้ง 
 
 ปฏิทินกิจกรรม |  ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
พิธีหล่อเทียนพรรษา วันภาษาไทย พิธีไหว้ครู