วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 11 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 11  ครั้ง 
อบรมการใช้พลังงานทดแทน
อบรมการใช้พลังงานทดแทน— ที่ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 9  ครั้ง 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด — ที่ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 7  ครั้ง 
กิจกรรมวันสุนทรภู่2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561 26 มิถุนายน ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 7  ครั้ง 
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561 (พิธีมอบทุนการศึกษา)
ปาเจราจริยา โหนฺติ คุณุตฺตรานุสาสกา #part4 — ที่ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561 (พิธีมอบทุนการศึกษา) ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 9  ครั้ง 
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561
ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา #พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561 ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 9  ครั้ง 
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน — ที่ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน — ที่ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 8  ครั้ง 
หาเสียงผู้ลงสมัครประธานสภานักเรียน
หาเสียงผู้ลงสมัครประธานสภานักเรียน ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 7  ครั้ง 
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561 — ที่ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 10  ครั้ง 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 7  ครั้ง 
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนได้มีการทำบุญเนื่องในวันสำคัญในพระพุทธศาสนาพร้อม มีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 7  ครั้ง 
กิจกรรม
กิจกรรม "บวชป่า รักษาต้นไม้" โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 13  ครั้ง 
 
 ปฏิทินกิจกรรม |  ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
พิธีหล่อเทียนพรรษา วันภาษาไทย พิธีไหว้ครู