พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาล ที่ 10
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย ึ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 14  ครั้ง 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมประกวดนางในวรรณคดี,กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล,กิจกรรมวัดภาพ,กิจกรรมประกวดร้องเพลง ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 30 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 11  ครั้ง 

โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ ให้ธรรมมะ" ในวันที่ 12 ก.ค. 2562 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลว ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 15 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 15  ครั้ง 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 03 ก.ค. 2562 | เข้าชม : 29  ครั้ง 
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพพติด
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญที่ว่า "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด" ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 27 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 20  ครั้ง 
อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศ
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี จัดอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศแบบ Coacing and Mentoring ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 22  ครั้ง 
ตรวจสุขภาพในช่องปาก
ตรวจสุขภาพในช่องปาก ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 24  ครั้ง 
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2562 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 20  ครั้ง 
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 24 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 24  ครั้ง 
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2562
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2562 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 10 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 36  ครั้ง 
กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อให้นักเรียนได้ทำบุญในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การปร ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 23 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 44  ครั้ง 
กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศษนียบัตร
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 18 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 243  ครั้ง 
 
 ปฏิทินกิจกรรม |  ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
พิธีหล่อเทียนพรรษา วันภาษาไทย พิธีไหว้ครู