ประกาศโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ประกาศโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 29 มิ.ย. 2564 | เข้าชม : 385  ครั้ง 
ต้นเม็กเกมส์
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม นำโดย นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม กีฬาภายใน "ต้นเม็กเกมส์" ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 04 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 362  ครั้ง 
วันพ่อแห่งชาติ
นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนจัดพิธี วางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 04 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 358  ครั้ง 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 30 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 953  ครั้ง 
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ท่านรองศักดิ์ดา แก่นจันทร์ และ คุณครูพูนทรัพย์ ตีเหรา ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 30 ก.ย. 2563 | เข้าชม : 369  ครั้ง 
ประกาศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
ประกาศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 18 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 357  ครั้ง 
ปิจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศษนียบัตร ม.3 , ม.6
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศษนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2562 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 25 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 375  ครั้ง 
กีฬาภายใน
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "ต้นเม็กเกมส์" โดยได้รับเกียรติจาก นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต24 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 15 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 353  ครั้ง 
กิจกรรม Merry Christmas And Happy New Year 2020
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรม Merry Christmas And Happy New Year 2020 เพือมอบความสุขให้กับนักเรียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 09 ม.ค. 2563 | เข้าชม : 368  ครั้ง 
มอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ผกท.พิเศษ ธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของรพราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๙ วปร.โดยมี นศท.เข้ารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๑๐๕ นาย ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 19 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 359  ครั้ง 
มอบเกียรติบัตรตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม โดยนายศักดิ์ดา แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 19 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 353  ครั้ง 
พิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาสรรพ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 04 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 364  ครั้ง 
 
 ปฏิทินกิจกรรม |  ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
พิธีหล่อเทียนพรรษา วันภาษาไทย พิธีไหว้ครู