การประเมินภายใน+ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ
การประเมินภายใน+ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 20 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 54  ครั้ง 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2561 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 17 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 82  ครั้ง 
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 15 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 45  ครั้ง 
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแบบบูรณาการ
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแบบบูรณาการ โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 03 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 46  ครั้ง 
กิจกรรมวัีนอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 02 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 35  ครั้ง 
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 02 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 37  ครั้ง 
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 02 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 38  ครั้ง 
PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ...
โพสโดย : นายคินพรรณ ภูโตนนา | 02 ส.ค. 2561 | เข้าชม : 33  ครั้ง 
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 11 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 45  ครั้ง 
อบรมการใช้พลังงานทดแทน
อบรมการใช้พลังงานทดแทน— ที่ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 35  ครั้ง 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด — ที่ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 50  ครั้ง 
กิจกรรมวันสุนทรภู่2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561 26 มิถุนายน ...
โพสโดย : นายมงคล สุพรม | 10 ก.ค. 2561 | เข้าชม : 45  ครั้ง 
 
 ปฏิทินกิจกรรม |  ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
พิธีหล่อเทียนพรรษา วันภาษาไทย พิธีไหว้ครู